ZEDOBSídlo kanceláře firmy
line
Místní menu domů
Osiva
Kukuřice
Dekalb
Saaten-Union
Řepka OleoBras
Asgard
Artus
Baldur
Baros
Hornet
Petra
Sitro
Vectra
Pšenice ozimá
Mulan
 
logo

WEB visit 

Řepka ozimá VECTRA - Hybrid pro vysoký výnos

* Specialista na přísuškové lokality
* Stabilně vysoká HTS
* Hybrid pro ranou sklizeň

Středně raný hybrid vysokého výnosu semene i oleje z ha. Rostliny středně vysoké s dobrou odolností proti poléhání. Oproti ostatním hybridům má Vectra prokazatelně mohutnější kořenový systém s vyšší sací silou vody a živin. Je hybridem - specialistou na přísuškové lokality a lehké, písčité až kamenité půdy.

Přednosti:

Velmi vysoká HTS. Nízký obsah GSL i kyseliny erukové. Střední odolnost k vyzimování.

Doporučení pro pěstování:

Vhodný pro rané až středně rané termíny výsevu. Na jaře rychlý vegetační start – vyžaduje velmi brzké přihnojení N.
Výsevek: 500 000 klíčivých semen na ha.

Udržovatel: Raps GbR, Saatzucht Lundsgaard, D
Zástupce pro ČR: OleoBras s.r.o.
Rok registrace: 2008

  výkonnost/vhodnost
Výnos nízký střední vysoký
Semen +++++-
Oleje +++++-
Výnosová stabilita  
Plastičnost ++++++
Zdravotní stav +++++-
Odolnost k přísuškům +++++-
Odolnost proti poléhání
+++++-
Regenerační schopnost ++++++
Rajonizace  
Lehké půdy +++++-
Střední půdy +++++-
Těžké půdy +++++-
Agrotechnika  
Ranný termín setí +++---
Pozdní termín setí +++++-
Minimalizace/půdoochranné tech. +++---
Intenzivní způsob pěstování +++++-
Extenzita/Low-Input-systém ++++--
Rovnoměrnost dozrávání +++++-

* Zdroj: OleoBras

Srovnání v rámci sortimentu liniových odrůd registrovaných v České republice.

Veškeré uvedené informace jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, SPZO Praha, šlechtitelů a praxe. Přesto, záruky nebo ručení za postupy v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů různorodé.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.


© Web design StaTom 2008, ICQ: 280343360, e-mail: stanislav.tomasek(zav)tiscali(tecka)cz