ZEDOBSídlo kanceláře firmy
line
Místní menu domů
Osiva
Kukuřice
Dekalb
Saaten-Union
Řepka OleoBras
Asgard
Artus
Baldur
Baros
Hornet
Petra
Sitro
Vectra
Pšenice ozimá
Mulan
 
logo

WEB visit 

Pšenice ozimá MULAN

Mrazuvzdorná, zdravá odrůda pšenice ozimé se špičkovým výnosem zrna v pekařské kvalitě A.

Popis odrůdy:

Mimořádně plastická odrůda s dobrou odolností proti poléhání, vyšší odnožovací schopností, vyváženou odolností ke všem významným chorobám pšenice ozimé. Odrůda MULAN navíc disponuje dobrou mrazuvzdorností, velmi dobrou zimovzdorností a velmi dobrou odolností k plísni sněžné. Stejně tak se velmi dobře vyrovnává s přísušky v závěru vegetace.

Doporučení:

MULAN je nová plastická odrůda pšenice ozimé vhodná do všech výrobních oblastí pěstování pšenice ozimé. Výhodou je její nenáročnost na půdní i klimatické podmínky. MULAN je vysoce výkonná odrůda, která umí zhodnotit vyšší dávky hnojení dusíkem pro velmi vysoký výnos. Je vhodné proto neopomenout i kvalitativní hnojení N na konci sloupkování až počátku metání. Díky dobré odolnosti ke všem významným chorobám lze odrůdu MULAN využít i v obilním sledu pšenice - pšenice, ječmen - pšenice.

Vývoj
- Počáteční vývoj středně rychlý počáteční růst, vyšší odnožovací schopnost
- Výška rostlin střední až vyšší (101 cm)
- Metání / zrání středně rané / středně rané až polopozdní
- Přezimování dobrá mrazuvzdornost, velmi dobrá zimovzdornost
Výnos zrna velmi vysoký
- Hustota porostu střední až vyšší (ideální počet klasů 700 – 750/m2)
- Počet zrn v klase střední
- HTZ středně vysoká (44,4 g)
Pekařská jakost* "A"
- Číslo poklesu - šrot 315 - středně vysoký
- Obsah NL 12,7 - středně vysoký
- SDS Test 40,0 - středně vysoký
- Vaznost mouky 60,5 - vysoká
- Objemová hmotnost 786 - středně vysoká
- Objem pečiva 543 - vysoký
Termín setí dle výrobní oblasti od poloviny září do konce října
Výsevek
- Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 350 zrn/m2
- Optimální podmínky 350 – 400 zrn/m2
- Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 400 – 420 zrn/m2
Hnojení dusíkem (intenzivní pěstování)
- Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 60 kg N/ha (30 %)
- Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 60 – 80 kg N/ha (40 %)
- Kvalitativní dávka (dle oček. výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 40 – 60 kg N/ha (30 %)
Odolnost proti poléhání střední 6,7 (+)
Potřeba růst. regulátorů (intenzivní pěstování)
V případě přehuštěného porostu či dávek N nad
140 kg posílit druhou aplikaci o Ethephone 0,3 l/ha
EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 – 1,5 l/ha
EC 31 (začátek sloupkování) CCC 750 g 0,3 l/ha
Odolnost k chorobám* ++++odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
- Padlí travní na listu 6,7 (+)
- Padlí travní v klase 6,4 (+)
- Rez pšeničná 8,0 (+++)
- Plíseň sněžná 7,7 (+++)
- Běloklasost 7,4 (++)
- Fusariosy klasu 6,8 (++)
- Braničnatky klasu 7,7 (+++)
- Stav po zimě 8,0 (+++)
Fungicidní ošetření
- Dle infekčního tlaku EC 30 – 49 širokospektrál. fungicid
- Vysoká intenzita, vyšší srážky v době kvetení EC 51 – 65 azolový fungicid
Vhodnost po obilovině ano (+++)

*Zdroj: ÚKZÚZ Brno (2004 – 2006), Šlechtitel: Saaten-Union/Nordsaat Saatzucht GmbH, Bohnshausen

Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.


© Web design StaTom 2008, ICQ: 280343360, e-mail: stanislav.tomasek(zav)tiscali(tecka)cz