ZEDOBSídlo kanceláře firmy
line
Místní menu domů
Osiva
Kukuřice
Dekalb
Saaten-Union
Řepka OleoBras
Asgard
Artus
Baldur
Baros
Hornet
Petra
Sitro
Vectra
Pšenice ozimá
Mulan
 
logo

WEB visit 

Řepka ozimá HORNET

Vysoký výnos + výnosová stabilita

* Absolutně nejvýnosnější hybrid v poloprovozních pokusech 2007
* Absolutně nejvýnosnější hybrid v praxi 2007
* Vysoká olejnatost a mimořádně vysoký výnos oleje

Novinka 2007

Polopozdní restaurovaný hybrid, středně vysokého vzrůstu, s rychlým podzimním vývojem, s výborným přezimováním a velmi dobrým zdravotním stavem. Vysoce plastický hybrid vhodný pro rozdílné agroekologické podmínky. Specialista pro pozdní termíny setí.
Přednosti: Velmi vysoký výnos semene a oleje, vysoká olejnatost. Nová generace šlechtění, nejvýnosnější registrovaný hybrid.

Pěstitelská rizika:

výrazná nemá.

Doporučení pro pěstování:

Vysoký výnos při základní i intenzivní agrotechnice. Vhodný pro střední, středně pozdní a pozdní termíny setí. Vhodný do všech oblastí pěstování.
Výsevek: 500 000 klíčivých semen na ha.

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupce pro ČR: OleoBras s.r.o.
Rok registrace: 2007

  výkonnost/vhodnost
Výnos nízký střední vysoký
Semen +++++-
Oleje +++++-
Výnosová stabilita  
Plastičnost ++++++
Zdravotní stav +++++-
Odolnost k přísuškům +++++-
Odolnost proti poléhání
+++++-
Regenerační schopnost ++++++
Rajonizace  
Lehké půdy +++++-
Střední půdy +++++-
Těžké půdy +++++-
Agrotechnika  
Ranný termín setí +++---
Pozdní termín setí +++++-
Minimalizace/půdoochranné tech. +++---
Intenzivní způsob pěstování +++++-
Extenzita/Low-Input-systém ++++--
Rovnoměrnost dozrávání +++++-

* Zdroj: OleoBras

Veškeré uvedené informace jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, SPZO Praha, šlechtitelů a praxe. Přesto, záruky nebo ručení za postupy v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů různorodé.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.


© Web design StaTom 2008, ICQ: 280343360, e-mail: stanislav.tomasek(zav)tiscali(tecka)cz