ZEDOBSídlo kanceláře firmy
line
Místní menu domů
Osiva
Kukuřice
Dekalb
Saaten-Union
Řepka OleoBras
Asgard
Artus
Baldur
Baros
Hornet
Petra
Sitro
Vectra
Pšenice ozimá
Mulan
 
logo

WEB visit 

Řepka ozimá ASGARD - Liniová řepka pro celou Českou republiku

Novinka v České republice - registrace jaro 2008

* Vysoká adaptabilita odrůdy
* Vysoký výnos semene a oleje
* Velmi rychlý počáteční vývoj

Univerzální, středně raná liniová odrůda s vysokým výnosem semen a oleje ve všech oblastech pěstování. Odrůda disponuje velmi vysokou kvalitou oleje s nejnižším obsahem glukosinolátů v sortimentu nově registrovaných řepek (ÚKZÚZ 2005-2007). Rostliny tvoří nízký porost s velmi dobrou odolností proti polehání, dobrým zdravotním stavem a vysokou až velmi vysokou odolností k vyzimování.

ASGARD je adaptabilní odrůdou dobré reakce na vysokou intenzitu pěstování, také pěstování extenzivním způsobem je možné.

Doporučení pro pěstování:

Vhodná zejména pro střední termíny setí. Vysoké výkony podává při základní i intenzivní agrotechnice. Vhodná do všech výrobních oblastí. Vhodná do všech půdních a klimatických podmínek. Velmi dobře reaguje na podzimní ošetření fungicidem s morforegulačním účinkem.

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D
Zástupce pro ČR: OleoBras s.r.o.
Rok registrace: 2008

  výkonnost/vhodnost
Výnos nízký střední vysoký
Semen +++++-
Oleje +++++-
Výnosová stabilita  
Plastičnost ++++++
Zdravotní stav +++++-
Odolnost k přísuškům +++++-
Odolnost proti poléhání
+++++-
Regenerační schopnost ++++++
Rajonizace  
Lehké půdy +++++-
Střední půdy +++++-
Těžké půdy +++++-
Agrotechnika  
Ranný termín setí +++---
Pozdní termín setí +++++-
Minimalizace/půdoochranné tech. +++---
Intenzivní způsob pěstování +++++-
Extenzita/Low-Input-systém ++++--
Rovnoměrnost dozrávání +++++-

* Zdroj: OleoBras

Srovnání v rámci sortimentu liniových odrůd registrovaných v České republice.

Veškeré uvedené informace jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, SPZO Praha, šlechtitelů a praxe. Přesto, záruky nebo ručení za postupy v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů různorodé.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.


© Web design StaTom 2008, ICQ: 280343360, e-mail: stanislav.tomasek(zav)tiscali(tecka)cz