ZEDOBSídlo kanceláře firmy
line
Místní menu domů
Osiva
Kukuřice
Dekalb
Saaten-Union
Řepka OleoBras
Asgard
Artus
Baldur
Baros
Hornet
Petra
Sitro
Vectra
Pšenice ozimá
Mulan
 
logo

WEB visit 

Řepka ozimá SITRO - Moderní výkonný hybrid z nové generace šlechtění.

Novinka v České republice - registrace jaro 2008

* Absolutně nejvýnosnější hybrid stávajícího sortimentu
* Nejvyšší výnos semen z ha
* Rovnoměrné vzcházení a výborné zapojení porostu

Polopozdní vitální robustní hybrid nové generace, který se stal absolutně nejvýnosnějším materiálem registračního zkoušení ÚKZÚZ (2005-2007). Sitro je vysoce plastický hybrid pro rozdílné agroekologické podmínky.

Přednosti:

Nejvyšší výnos semene a oleje z ha. Mimořádně silný kořenový systém. Velmi dobré přezimování. Velmi dobrý zdravotní stav. Střední odolnost proti poléhání. Vysoká HTS. Bezproblémový obsah glukosinolátů.

Doporučení pro pěstování:

Vhodný především pro střední termíny setí. Vhodný především na intenzivní agrotechniku. Doporučený výsevek 500.000 klíčivých semen na ha v závislosti na termínu setí. Vhodný hybrid do všech oblastí pěstování KVO, ŘVO, OVO a BVO.

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupce pro ČR: OleoBras s.r.o.
Rok registrace: 2008

  výkonnost/vhodnost
Výnos nízký střední vysoký
Semen +++++-
Oleje +++++-
Výnosová stabilita  
Plastičnost ++++++
Zdravotní stav +++++-
Odolnost k přísuškům +++++-
Odolnost proti poléhání
+++++-
Regenerační schopnost ++++++
Rajonizace  
Lehké půdy +++++-
Střední půdy +++++-
Těžké půdy +++++-
Agrotechnika  
Ranný termín setí +++---
Pozdní termín setí +++++-
Minimalizace/půdoochranné tech. +++---
Intenzivní způsob pěstování +++++-
Extenzita/Low-Input-systém ++++--
Rovnoměrnost dozrávání +++++-

* Zdroj: OleoBras

Srovnání v rámci sortimentu liniových odrůd registrovaných v České republice.

Veškeré uvedené informace jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, SPZO Praha, šlechtitelů a praxe. Přesto, záruky nebo ručení za postupy v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů různorodé.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.


© Web design StaTom 2008, ICQ: 280343360, e-mail: stanislav.tomasek(zav)tiscali(tecka)cz