ZEDOBSídlo kanceláře firmy
line
Místní menu domů
Osiva
Kukuřice
Dekalb
Saaten-Union
Řepka OleoBras
Asgard
Artus
Baldur
Baros
Hornet
Petra
Sitro
Vectra
Pšenice ozimá
Mulan
 
logo

WEB visit 

Řepka ozimá PETRA

Zdravá řepka s vysokým výnosem semene i oleje

* Výnosová jistota díky výbornému zdravotnímu stavu
* Vysoký výnos semene a vysoká olejnatost
* Velmi dobrá odolnost vůči poléhání (7,3)

Novinka 2007

Polopozdní odrůda středního vzrůstu s vysokou výnosovou jistotou. Výborný zdravotní stav, dobrá odolnost proti Phoma lingam, velmi dobrá odolnost proti poléhání a dobrá zimovzdornost.

Přednosti:

Vysoký výnos semene a vysoká olejnatost. Finanční úspora na fungicidním ošetření porostu => vysoká rentabilita.

Doporučení pro pěstování:

Vhodná pro střední termíny setí v agrotechnické lhůtě. Vysoké výkony podává při základní i intenzivní agrotechnice. Vhodná do všech výrobních oblastí. Velmi dobře reaguje na podzimní ošetření fungicidem s morforegulačním účinkem.
Jarním ošetřením regulátory růstu u odrůdy BAROS vyprovokuje sekundární větvení a zakrácení porostu. Takto docílíme bohatě navětveného kompaktního porostu se špičkovým výnosovým potenciálem.

Výsevek:

600 - 700 tis. klíč. semen na ha

Udržovatel: Raps GbR, Saatzucht Lundsgaard, D
Zástupce pro ČR: OleoBras s.r.o.
Rok registrace: 2007

  výkonnost/vhodnost
Výnos nízký střední vysoký
Semen +++++-
Oleje +++++-
Výnosová stabilita  
Plastičnost ++++++
Zdravotní stav +++++-
Odolnost k přísuškům +++++-
Odolnost proti poléhání
+++++-
Regenerační schopnost ++++++
Rajonizace  
Lehké půdy +++++-
Střední půdy +++++-
Těžké půdy +++++-
Agrotechnika  
Ranný termín setí +++---
Pozdní termín setí +++++-
Minimalizace/půdoochranné tech. +++---
Intenzivní způsob pěstování +++++-
Extenzita/Low-Input-systém ++++--
Rovnoměrnost dozrávání +++++-

* Zdroj: OleoBras

Srovnání v rámci sortimentu liniových odrůd registrovaných v České republice.

Veškeré uvedené informace jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, SPZO Praha, šlechtitelů a praxe. Přesto, záruky nebo ručení za postupy v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů různorodé.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.


© Web design StaTom 2008, ICQ: 280343360, e-mail: stanislav.tomasek(zav)tiscali(tecka)cz