ZEDOBSídlo kanceláře firmy
line
Místní menu domů
 
logo

WEB visit 

Konzervanty

Konzervanty pro objemná krmiva

Smyslem použití silážních inokulantů je usměrnění fermentačního procesu žádoucím směrem, snížení ztrát živin a odtoku silážních šťáv, zvýšení stravitelnosti a chutnosti siláží. To vše směřuje k jedinému - zvýšení mléčné či masné užitkovosti.
Investice do silážních inokulantů se za předpokladu dodržení technologie silážování bohatě vyplatí.

Biologické

Biomax 5
Biomax GP
Bioprofit
Biogas

Chemické

Kemisile 2000 plus
Lupro-Mix NC plus
Lupro-Grain

Aplikátory konzervantů

Rovnoměrné promíchání silážních aditiv se silážovanou hmotou je nezbytným předpokladem jejich správného účinku. Aplikace přípravku poléváním přímo na silážní jámě je neefektivní a ve svém důsledku plýtváním penězi. V případě Vašeho zájmu Vám rádi poskytneme reference na naše zákazníky, kteří jej již mají.

AG-SPRAY
JUNKARI HP 2000 - www.bioferm.cz

 

© Web design StaTom 2008, ICQ: 280343360, e-mail: stanislav.tomasek(zav)tiscali(tecka)cz