ZEDOBSídlo kanceláře firmy
line
Místní menu domů
Osiva
Kukuřice
Dekalb
Saaten-Union
Řepka OleoBras
Asgard
Artus
Baldur
Baros
Hornet
Petra
Sitro
Vectra
Pšenice ozimá
Mulan
 
logo

WEB visit 

Řepka ozimá ARTUS

* Specialista pro pozdní setí
* Hybrid pro bezorebné technologie
* Mimořádná adaptabilita ve stresových podmínkách

Polopozdní restaurovaný hybrid vysokého výnosu s vlastní tvorbou pylu a vyšším vzrůstem. Vhodný do všech pěstitelských oblastí. Specialista na pozdní termíny setí díky větší vitalitě a rychlosti růstu na podzim. Hybrid je zárukou výnosové jistoty ve všech oblastech pěstování i za nepříznivých pěstebních podmínek.
Přednosti: Výnosová stabilita i za nepříznivého počasí, vysoká konkurenční schopnost proti plevelům. Záruka velmi dobrého přezimování a vysoké odolnosti vůči stresům v průběhu vegetace.

Doporučení pro pěstování:

Výsevek 500.000 klíčivých semen na ha, při pozdějších termínech setí po agrotechnické lhůtě výsevek až 600.000 klíčivých semen na ha. Při intenzivním pěstování velmi dobře reaguje na ošetření fungicidy s morforegulačním účinkem.

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D
Zástupce pro ČR: OleoBras s.r.o.
Rok registrace: 1999

  výkonnost/vhodnost
Výnos nízký střední vysoký
Semen +++++-
Oleje +++++-
Výnosová stabilita  
Plastičnost ++++++
Zdravotní stav +++++-
Odolnost k přísuškům +++++-
Odolnost proti poléhání
+++++-
Regenerační schopnost ++++++
Rajonizace  
Lehké půdy +++++-
Střední půdy +++++-
Těžké půdy +++++-
Agrotechnika  
Ranný termín setí +++---
Pozdní termín setí +++++-
Minimalizace/půdoochranné tech. +++---
Intenzivní způsob pěstování +++++-
Extenzita/Low-Input-systém ++++--
Rovnoměrnost dozrávání +++++-

* Zdroj: OleoBras

Veškeré uvedené informace jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, SPZO Praha, šlechtitelů a praxe. Přesto, záruky nebo ručení za postupy v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů různorodé.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.


© Web design StaTom 2008, ICQ: 280343360, e-mail: stanislav.tomasek(zav)tiscali(tecka)cz