ZEDOBSídlo kanceláře firmy
line
Místní menu domů
Osiva
Kukuřice
Dekalb
Saaten-Union
Řepka OleoBras
Asgard
Artus
Baldur
Baros
Hornet
Petra
Sitro
Vectra
Pšenice ozimá
Mulan
 
logo

WEB visit 

Řepka ozimá BAROS

* Nejprodávanější liniová odrůda sortimentu OleoBras
* Stabilně vysoký výnos v kombinaci s vysokou olejnatostí
* Nejvyšší výnosy dosahuje v chladné oblasti pěstování

Raná až středně raná odrůda. Rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné proti poléhání a dobře odolné proti vyzimování. Vhodná pro intenzivní pěstování a ranou sklizeň.

Přednosti:

Vysoký výnos oleje. Dobrý zdravotní stav. Nejprodávanější liniová odrůda v sortimentu Oleobras. Nejranější registrovaná liniová odrůda.

Doporučení pro pěstování:

Vhodná odrůda pro středně rané termíny výsevu. Podzimní ošetření regulátory růstu by mělo být standardním opatřením, jimž se u odrůdy BAROS ještě více zesiluje už tak bohaté primární větvení. Tímto se také zahušťují buněčné šťávy a zvyšuje koncentrace cukrů. To významně podporuje mrazuvzdornost řepky.
Jarním ošetřením regulátory růstu u odrůdy BAROS vyprovokuje sekundární větvení a zakrácení porostu. Takto docílíme bohatě navětveného kompaktního porostu se špičkovým výnosovým potenciálem.
S ohledem na rychlou jarní regeneraci doporučujeme časné jarní regenerační hnojení N.

Výsevek:

600 - 700 tis. klíč. semen na ha

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D
Zástupce pro ČR: OleoBras s.r.o.
Rok registrace: 2008

  výkonnost/vhodnost
Výnos nízký střední vysoký
Semen +++++-
Oleje +++++-
Výnosová stabilita  
Plastičnost ++++++
Zdravotní stav +++++-
Odolnost k přísuškům +++++-
Odolnost proti poléhání
+++++-
Regenerační schopnost ++++++
Rajonizace  
Lehké půdy +++++-
Střední půdy +++++-
Těžké půdy +++++-
Agrotechnika  
Ranný termín setí +++---
Pozdní termín setí +++++-
Minimalizace/půdoochranné tech. +++---
Intenzivní způsob pěstování +++++-
Extenzita/Low-Input-systém ++++--
Rovnoměrnost dozrávání +++++-

* Zdroj: OleoBras

Srovnání v rámci sortimentu liniových odrůd registrovaných v České republice.

Veškeré uvedené informace jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, SPZO Praha, šlechtitelů a praxe. Přesto, záruky nebo ručení za postupy v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů různorodé.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.


© Web design StaTom 2008, ICQ: 280343360, e-mail: stanislav.tomasek(zav)tiscali(tecka)cz