ZEDOBSídlo kanceláře firmy
line
Místní menu domů
Osiva
Kukuřice
Dekalb
Saaten-Union
Řepka OleoBras
Asgard
Artus
Baldur
Baros
Hornet
Petra
Sitro
Vectra
Pšenice ozimá
Mulan
 
logo

WEB visit 

Řepka ozimá BALDUR

* Hybrid č.1 v pěstitelské praxi v ČR
* Stabilně vysoký výnos ve všech oblastech pěstování
* Vysoká olejnatost

Středně raný až polopozdní pylově fertilní hybrid s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů. Odrůda středního až vyššího vzrůstu. Záruka velmi vysoké stability – potvrzeno výsledky ÚKZÚZ, SPZO, praxe v ČR = Nejprodávanější hybrid v ČR v roce 2005, 2006 i 2007.
Přednosti: Stabilní velmi vysoký výnos, odolnost proti poléhání, vysoký obsah oleje.

Doporučení pro pěstování:

Vhodný na všechny půdní typy. Vhodný do všech výrobních oblastí. Vhodný pro střední až středně pozdní termíny setí. Vhodný pro intenzivní až středně extenzivní způsob pěstování.

Výsevek: 500 000 klíčivých semen na ha

  výkonnost/vhodnost
Výnos nízký střední vysoký
Semen +++++-
Oleje +++++-
Výnosová stabilita  
Plastičnost ++++++
Zdravotní stav +++++-
Odolnost k přísuškům +++++-
Odolnost proti poléhání
+++++-
Regenerační schopnost ++++++
Rajonizace  
Lehké půdy +++++-
Střední půdy +++++-
Těžké půdy +++++-
Agrotechnika  
Ranný termín setí +++---
Pozdní termín setí +++++-
Minimalizace/půdoochranné tech. +++---
Intenzivní způsob pěstování +++++-
Extenzita/Low-Input-systém ++++--
Rovnoměrnost dozrávání +++++-

© Web design StaTom 2008, ICQ: 280343360, e-mail: stanislav.tomasek(zav)tiscali(tecka)cz