ZEDOBSídlo kanceláře firmy
line
Místní menu domů
Konzervanty
Biologické
Biomax 5
Biomax GP
Bioprofit
Chemické
Kemisile 2000 plus
Lupro-Mix NC plus
Lupro-Grain
 
logo

WEB visit 

Lupro-Mix NC

Vysoce účinný konzervant statkových a průmyslových krmiv s vyšším podílem kyseliny propionové. NC - Non corosive.
Popis

prospekt Chemický přípravek pro konzervaci a usměrnění fermentačního procesu statkových i průmyslových krmiv a acidifikaci.
Speciální protiplísňový konzervační přípravek působící na bázi synergického účinku kyseliny mravenčí a kyseliny propionové. Konzervant je především určen k protiplísňovému ošetření krmných směsí, konzervaci produktů dělené sklizně kukuřice, drceného vlhkého zrna obilovin, luštěnin a vedlejších produktů potravinářského průmyslu.
Vyšší podíl kyseliny propionové zajišťuje protiplísňový účinek a kyselina mravenčí usměrňuje fermentační proces v silážované hmotě.
Výsledkem je stabilní silážovaná hmota s hodnotou pH > 4 .

Složení

Kyselina propionová (CAS No.: 79-09-4)
Kyselina mravenčí (CAS No.: 64-18-6 )
Mravenčan amonný (CAS No.: 540-69-2 )
Voda

Kyselina mravenčí - silný baktericidní účinek.

* okamžité snížení pH konzervovaných produktů
* selektivní ovlivnění fermentačního procesu
* vytvoření optimálního prostředí pro činnost bakterií mléčného kvašení
* snížení ztrát energie a nutričních hodnot způsobených fermentačním procesem

Kyselina propionová

* ovlivnění metabolismu cukrů a tvorby DNA plísní a kvasinek.
* zamezení rozvoje plísní při konzervaci produktů s vyšším rizikem zaplísnění
* zamezení rozvoje mikroorganismů způsobujících sekundární fermentaci a zahřívání zakonzervovaných statkových krmiv
* snížení ztrát nutriční hodnoty zakonzervovaných produktů v důsledku sekundární fermentace
* zdroj pohotové energie pro hospodářské zvířata

Soli organických kyselin

* silný baktericidní a protiplísňový účinek
* výrazné snížení korozivnosti a nepříjemného zápachu organických kyselin

Specifičnost Lupro - Mixu NC

* výrazný dlouhodobý protiplísňový účinek
* okamžité selektivní usměrnění fermentačního procesu
* snížení ztrát nutriční hodnoty konzervované hmoty a krmiv prodýcháváním
* zdroj pohotové energie
* výrazně snížena korozivita organických kyselin.

Dávkování - aplikační dávka je ovlivněna:

* dobou skladování obilovin a krmných směsí
* vlhkostí konzervovaného obilí a kompletních krmných směsí
* skladovacími podmínkami
!!! Lupro - Mix NC výrazně šetrný k materiálům a obsluze !!!
* Propionan amonný výrazně snižuje korozivitu a zápach přípravku. V porovnání s čistou kyselinou propionovou je korozivita přípravku snížena o 70%.
* Nástřik Lupro - Mix NC musí být prováděn přes trysky na šnekovém dopravníku dlouhém alespoň 3m se stoupáním minimálně 30%.
* S klesající teplotou ovzduší vzrůstá viskosita Lupro - Mix NC.
* Lze přepravovat běžnými prostředky dopravy, není nutná ADR výbava vozidel.

Balení, skladování a manipulace:

Plastové barely 200 litrů (4 ks na paletě) a kontejnery IBC 1000 litrů. Pro manipulaci používejte ochranné pomůcky - brýle a rukavice - dodržujte zásady bezpečnosti pro práci s kyselinami. Pro aplikaci používejte aplikátory odolné vůči působení kyselin - viz aplikátory Junkkari HP.


© Web design StaTom 2008, ICQ: 280343360, e-mail: stanislav.tomasek(zav)tiscali(tecka)cz