ZEDOBSídlo kanceláře firmy
line
Místní menu domů
Konzervanty
Biologické
Biomax 5
Biomax GP
Bioprofit
Chemické
Kemisile 2000 plus
Lupro-Mix NC plus
Lupro-Grain
 
logo

WEB visit 

Lupro-Grain

Nejúčinnější konzervant celého vlhkého zrna všech obilovin včetně kukuřice. NC - Non corosive.
Popis

prospekt Speciální protiplísňový přípravek na bázi kyseliny propionové, propionanu amonného a 1,2 propandiolu. Přípravek je určen ke konzervaci celého vlhkého zrna obilovin, kukuřice, luštěnin, vedlejších produktů potravinářského průmyslu a k protiplísňovému ošetření krmných směsí.
Svým dlouhodobým účinkem inhibuje množení mikroorganismů a tím snižuje množství škodlivých produktů jejich metabolismu (mykotoxiny) v ošetřeném vlhkém zrnu a krmné směsi po dobu jejich skladování.

Složení

Kyselina propionová (CAS No.: 79-09-4)
Mravenčan amonný (CAS No.: 540-69-2)
1,2 propandiol
Voda

Působení kyseliny propionové

- Kyselina propionová v nedisociované formě penetruje přes buněčnou stěnu plísní, kvasinek a bakterií, kterým narušuje metabolismus cukrů a tvorbu DNA. Tímto způsobem inhibuje aktivitu mikroorganismů a snižuje množství nežádoucích produktů jejich metabolismu
- Kyselina propionová snižuje počet škůdců v skladovaném obilí a krmivech. Proniká přes buněčnou stěnu nakladených vajíček škodlivého hmyzu a zamezuje další vývoj zárodku.
- Kyselina propionová proniká přes buněčnou stěnu konzervovaných zrn, v nedisociované formě se navazuje do Krebsova cyklu a ovlivňuje činnost enzymů. Skladované zrno výrazně zpomaluje svoji metabolickou činnost. Nutriční ztráty skladovaných obilovin a krmných směsí prodýcháváním jsou minimální.
- Kyselina propionová výrazně pozitivně ovlivňuje sekreci trávicích enzymů a působí antibakteriálně v trávicím traktu hospodářských zvířat.
- Kyselina propionová je významným zdrojem okamžitě využitelné pohotové energie.

Specifičnost Lupro - Grainu

* výrazný dlouhodobý protiplísňový účinek
* snížení ztrát nutriční hodnoty obilovin a krmiv prodýcháváním
* zdroj pohotové energie
* výrazné snížení korozivnosti a zápachu přípravku

Upozornění

Pro přepravu přípravku není nutná ADR výbava vozidel.

Dávkování:

Aplikační dávka je ovlivněna:
• dobou skladování obilovin a krmných směsí
• vlhkostí konzervovaného obilí a kompletních krmných směsí
• skladovacími podmínkami

!!! Lupro - Grain výrazně šetrný k materiálům a obsluze !!!

* Propionan amonný výrazně snižuje korozivitu a zápach přípravku. V porovnání s čistou kyselinou propionovou je korozivita přípravku snížena o 70%.
* Nástřik Lupro - Grainu musí být prováděn přes trysky na šnekovém dopravníku dlouhém alespoň 3m se stoupáním minimálně 30%.
* S klesající teplotou ovzduší vzrůstá viskosita Lupro - Grainu.
* Lze přepravovat běžnými prostředky dopravy, není nutná ADR výbava vozidel

Balení

Plastové barely 200 litrů (4 ks na paletě) a kontejnery IBC 1000 litrů. Pro manipulaci používejte ochranné pomůcky - brýle a rukavice - dodržujte zásady bezpečnosti pro práci s kyselinami. Pro aplikaci používejte aplikátory odolné vůči působení kyselin - viz aplikátory Junkkari HP.


© Web design StaTom 2008, ICQ: 280343360, e-mail: stanislav.tomasek(zav)tiscali(tecka)cz