ZEDOBSídlo kanceláře firmy
line
Místní menu domů
Konzervanty
Biologické
Biomax 5
Biomax GP
Bioprofit
Chemické
Kemisile 2000 plus
Lupro-Mix NC plus
Lupro-Grain
 
logo

WEB visit 

KemiSile 2000 Plus - Chemický konzervant pro silážování zavadlé píce a mačkaného vlhkého zrna

Popis

prospekt Nová kombinace organických kyselin a jejich solí určená pro konzervaci středně a těžce silážovatelné zavadlé píce (vojtěška, jetel, travní porosty, směsky), ošetření horní vrstvy a bočních stěn před zakrytím silážní jámy u všech druhů siláží a konzervaci mačkaného, drceného nebo šrotovaného vlhkého zrna o vysoké vlhkosti.

Složení

Kyselina mravenčí (CAS No.: 64-18-6)
Kyselina propionová (CAS No.: 79-09-4)
Mravenčan amonný (CAS No.: 540-69-2)
Barvivo E150d
Voda

Zvláštní výhody:

1. Přeřazení z kategorie korozivní do kategorie iritant iritant.
2. Výrazně snižuje riziko ztrát při konzervaci s nízkou sušinou (do 30%)
3. Výrazně snižuje riziko ztrát při silážování za špatných klimatických podmínek (např. když nelze zavadat)
4. Chrání horní vrstvu siláží před znehodnocením (při aplikaci na povrch před zakrytím)
5. Má přímý vliv na zvýšení stravitelnosti živin.
6. Minimalizace nákladů na zpracování od sklizně až do zkrmování.

Dávkování

Najdete v prospektu pdf

Balení a manipulace

Plastové barely 30 litrů (24 ks na paletě) a 200 litrů (4 ks na paletě). Pro manipulaci používejte ochranné pomůcky - brýle a rukavice - dodržujte zásady bezpečnosti pro práci s kyselinami. Pro aplikaci používejte aplikátory odolné vůči působení kyselin - viz aplikátory Junkkari HP.


© Web design StaTom 2008, ICQ: 280343360, e-mail: stanislav.tomasek(zav)tiscali(tecka)cz