ZEDOBSídlo kanceláře firmy
line
Místní menu domů
Konzervanty
Biologické
Biomax 5
Biomax GP
Bioprofit
Chemické
Kemisile 2000 plus
Lupro-Mix NC plus
Lupro-Grain
 
logo

WEB visit 

BIOMAX GP - Mikrobiální vodorozpustný inokulant pro konzervaci travních a vojtěškových siláží.

Popis

prospekt BiomaxRGP je nový silážní přípravek určený pro konzervaci travních a vojtěškových siláží. Výrazně zlepšuje fermentační proces a nutriční hodnotu siláží.Biomax-GP BiomaxRGP obsahuje dva unikátní kmeny mléčných baktérií; Pediococcus pentosaceus - akcelerátorový kmen, který nastartuje fermentaci a Lactobacillus pentosus - jeden z nejúčinnějších kyselinotvorných kmenů s vysokou osmotolerancí, který přebírá a dokončuje fermentační proces. Výsledný rychlý pokles hodnoty pH inhibuje růst nežádoucích mikroorganizmů a vede k lepší fermentaci siláží, zvýšení jejich chutnosti a obsahu živin. Výsledkem je zlepšení užitkovosti dojnic a návratnosti vložené investice.

Výhody použití přípravku BiomaxRGP:

* Lepší fermentace siláží.
* Nižší ztráty při silážování, takže se vyrobí více siláže.
* Vyšší obsah karotenoidů v siláži přispívá k zlepšení zdravotního statutu celého stáda.
* Vyšší stravitelnost zaručuje lepší využití krmiva
* Vyšší příjem krmiva v důsledku lepší chutnosti a stravitelnosti
* Více mléka díky vyšší úživné hodnotě krmiva.
* Vyšší obsah mléčného tuku a bílkoviny.
* Vyšší ekonomická hodnota siláže.
* Vyšší nutriční hodnota zajišťuje ziskovější produkci mléka.
* Výrazná návratnost investice.

Další výhody

Výroba přípravku BiomaxRGP je certifikována v souladu s požadavky FAMI-QS nejvyšší dosažitelná úroveň kvality pro silážní inokulanty. Jednotlivé složky přípravku BiomaxRGP jsou notifikovány Evropskou komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin v souladu s nejnovějšími nařízeními a požadavky. Použití přípravku BiomaxRGP vede k zachování vyššího obsahu karotenoidů v siláži. Karotenoidy jsou následně přežvýkavci přeměněny na vitamin A, který má důležitý vliv na plodnost krav. Běžně obsah karotenoidů v silážích klesá, takže jejich uchování je pro chovatele mléčného skotu důležité. Kromě toho přírodní karotenoidy obsažené píci se skládají z alfa a beta-karotenů, které jsou pro dojnice nejlepší.

BiomaxRGP byl rozsáhle ověřován v nezávislých výzkumných pracovištích na celém světě:
Složení

Lactobacillus pentosus (DSM 14025),
nejméně 100 x 109 CFU*/g přípravku.
Pediococcus pentosaceus (DSM 14021),
nejméně 25 x 109 CFU*/g přípravku.
Maltodextrin, křemičitan hlinitosodný, thiosíran sodný.

Dávkování

Balení 400 g je určeno pro ošetření 400 tun siláže. V suchém stavu je aplikační dávka 1 gram inokulantu na 1 tunu hmoty. Před aplikací rozmíchejte inokulant v takovém množství vody, které vyhovuje optimálnímu dávkování vašeho aplikátoru. Pro rovnoměrné ošetření silážované hmoty by nemělo být množství naředěného konzervačního roztoku nižší než 1 - 2 litry na 1 tunu píce. Aplikujte roztok rovnoměrně na řezanku přímo při sklizni píce anebo při jejím silážování.

Balení

Kontejner 400 g. Hromadné balení karton po 12 x 400g.

Doba použitelnosti

Při skladování v mrazícím boxu 3 roky od data výro-by. Při skladování v chla-dném a suchém prostředí mimo dosah přímého slu-nečního záření 2 roky od data výroby.

Skladování

Skladujte v chladném a suchém prostředí. Nene-chávejte balení otevřené déle než po nezbytně nut-nou dobu. Tento přípravek je pouze zdrojem mikroorganismů.


© Web design StaTom 2008, ICQ: 280343360, e-mail: stanislav.tomasek(zav)tiscali(tecka)cz